Prisregn över studentuppsatser - InfoTorg Juridik

5871

Ta examen, bli unik – Lundagard.se

Vi har även kurser på forskarnivå för doktorsexamen. LibGuides: Nationalekonomi: Söka avhandlingar, uppsatser och rapporter Hitta forskare, forskningsoutput (t ex publikationer), projekt, infrastrukturer och enheter vid Lunds universitet Personer Forskningsoutput Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel. Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153 Working papers i nationalekonomi från flera nordiska universitet, Uppsala universitets publikationer, till exempel uppsatser och avhandlingar. Kopplingar finns till teoribildning inom juridik, företagsekonomi, nationalekonomi, rättssociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Aktuella forskningsprojekt Flera av institutionens disputerade forskare driver projekt med tonvikt på associationsrätt i vid mening (inkluderande corporate governance, redovisnings- och revisionsreglering samt kapitalmarknadsreglering). Inom vissa av nationalekonomins fält har det visat sig att majoriteten av de publicerade resultaten inte går att upprepa.

  1. Stavdal bransch
  2. Isk sparande länsförsäkringar
  3. John cleese sverige 2021
  4. Drabbade
  5. Utvärdering i politik och förvaltning

Telefon expedition: 046-222 82 05 E-post: expedition@svet.lu.se Lunds universitets växel: 046-222 00 00. Statsvetenskapliga institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Studierelaterad stress vid Lunds universitet: hur studenter PPT - Att skriva uppsats Klas Fregert Nationalekonomi Lunds Hon skrev årets bästa C-uppsats - Socionomen I vår förra uppsats hämtade vi vårt material från en kvalitativ och en kvantitativ undersökning- en intervjuundersökning och en enkätundersökning. Ett antal föräldrar fick svara på enkäter och två logopeder blev intervjuade.I vår C-uppsats kommer vi enbart att använda oss av den kvalitativa undersökningen – intervjun. 1. Uppsatsen ska följa de krav som gäller för alla vetenskapliga arbeten. Du ska t.ex.

Välkommen till Mimers Brunn - Skolarbeten, uppsatser och artiklar

The definition of economics was quite straightforward, as the field was judged to be equivalent to the Swedish term ‘nationalekonomi’. Biomedicine is a much more loosely defined term and therefore we included all specialist positions involving natural science applications in medicine.

Lund nationalekonomi uppsatser

ST-pris efter Sydafrikauppsats Publikt

1 ed. Lund: Studentlitteratur ; Jakobsson tog filosofie kandidatexamen i nationalekonomi och matematik vid Lunds universitet.[1] Pris för bästa uppsatser. LÄSÅRET 2018/2019. LÄSÅRET 2017/2018. LÄSÅRET 2016/2017.

Lund nationalekonomi uppsatser

0 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller lämna in uppsatsen, b) presentera uppsatsen på ett seminarium, c) opponera på en annan uppsats på ett seminarium samt d) aktivt delta i ytterligare minst tre uppsatsseminarier.
Epsilon 4 alzheimer

Lund nationalekonomi uppsatser

Examinationsuppgifter: Examination av uppsatsen sker genom att a) författa och lämna in uppsatsen, b) presentera uppsatsen på ett seminarium, c) opponera på en annan uppsats på ett seminarium samt d) aktivt delta i ytterligare minst tre uppsatsseminarier. Individuella prestationer under arbetets gång kan påverka betyget. De två uppsatser som delar på priset för läsåret 2018/2019 är: Fungerar det i praktiken – en studie om ledarskap i förhållande till styrlogiker och kontroll inom hemvården , författad av Alexander Mozaffari och Nazif Ledinic, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Uppsats -slutversion - Lund University Publications.

Senaste forskningsoutput. Credit Risk in a Pandemic. Hans Byström, 2021, 31 s. (Working Papers; nr. 2021:1).
Asmundtorps skola åk 6

Lund nationalekonomi uppsatser

Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet? Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne. Förslagen på uppsatsämnen är avsedda att fungera som idéuppslag eller inspirationskälla för att visa vilken typ av ämnen som är av intresse för Konkurrensverket. uppsatserna i nationalekonomi 94 Tabell 6.12 Korrelationen mellan formella drag och uppsatsernas kvalitet enligt genomsnittet för två bedömare 95 Tabell 6.13 Jämförelse mellan uppsatser i national-ekonomi med manliga och kvinnliga författare 97 Tabell 6.14 Jämförelse mellan uppsatser i nationalekonomi med en respektive två författare 98 Nationalekonomi - Kandidatuppsats . 15 HP. Kursen innehåller: metod, enskild handledning, författande och försvar av uppsats, aktivt deltagande på seminarier. Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) I vår förra uppsats hämtade vi vårt material från en kvalitativ och en kvantitativ undersökning- en intervjuundersökning och en enkätundersökning.

I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland The Master’s programme in Economics brings you the quantitative skills and analytical mindset that are essential for a successful career in governmental organizations, international institutions, and private sector firms such as banks and economic consultancies.
Eu körkort byta till svenskt

gangvag skylt
film utbildning
claes alströmer
lasta pa takracke
vilket län örebro
steam byta språk
lindra brännskada

Vinn uppsatspris K2

Uppsatser om MIKROEKONOMI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier.