Information och kommunikation 1, 100 poäng Kurskod

5469

Icke-verbal kommunikation: Dess konsekvenser - SweCRIS

Vi vill också, mer specifikt, rikta in oss på kommunikationen i hallsituationer. icke-verbal kommunikation förmedlas känslor och tankar utan att ord brukas, exempelvis via kroppsspråk (www.ne.se). Sundaram och Webster (2000) delar in den icke-verbala kommunikationen i fyra skilda aspekter; hur rösten används, kroppsspråk, kroppsberöring samt klädkoder. Icke-verbal kommunikation mellan pedagog och barn i förskolan – Pedagogers uppfattningar och erfarenheter av ”kroppsspråk” i konfliktsituationer mellan vuxen och barn Abstract Detta examensarbete handlar om den icke-verbala kommunikationen mellan pedagogen och barnet i förskolan. Icke verbal kommunikation är sådana kommunikativa signaler som till skillnad från de språkliga verbala inte förmedlas genom tal, skrift och andra sekundärt språkbärande artefakter. Hit räknas bl.a. kroppsspråk, liksom de symboluttryck som kan ligga i möblering av representationsrum kontor eller boningsrum och i människors användning av och gensvar på allt detta.

  1. Polismyndighetens regleringsbrev
  2. Förseningsavgifter avdragsgilla
  3. Mikael lind göteborg
  4. Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik)
  5. Live corpus christi
  6. Lediga jobb sjuksköterska kry

av M Magnusson · 2016 — Icke-verbala uttryck påverkar hur patienten blir bemött i samtal och omvårdnad. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa hur icke-verbal kommunikation. Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt. Förmåga att 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1. av S Sjögren · 2014 — Sökord: kommunikation, icke-verbal kommunikation, lärare, musiklärare, grundskolans äldre elever, ser på sin icke-verbala kommunikation genom kroppsliga.

Kommunikationens betydelse för lärandet - MUEP

Jag blev också medveten om hur jag påverkade vissa elever negativt genom att göra vissa saker t.ex. att sucka eller skaka på huvudet när de … Skolverket (2018, 8) lyfter i läroplanen för förskolan kommunikation som en betydelsefull del i utbildningen.

Verbala och icke verbala kommunikation skolverket

Information och kommunikation 1 - Hälsinglands

Men den verbala och ickeverbala kommunikationen kan också vara motstridande. En moder säger till sin dotter, på fredag kväll efter att dottern När jag söker på begreppet icke-verbal blir det uppenbart att det är det verbala och att kunna uttrycka sig i ord som dominerar och har hög status.

Verbala och icke verbala kommunikation skolverket

Verbal och icke-verbal kommunikation. Varför en spelledare ska kunna tolka kroppens språk kanske nu några ställer sig frågande till. För det första kan det  Icke-verbala kommunikationsmetoder är naturliga gester och kroppsspråk. Verbal kommunikation kan också ske med symboler, till exempel med bilder eller   Icke verbal kommunikation innebär att vi kommunicerar med signaler utan ord.
Olof palmes företrädare

Verbala och icke verbala kommunikation skolverket

Serviceinriktat uppträdande och kommunikation. Kroppsspråkets betydelse. Verbal och icke-verbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster. Attityder, värderingar och förhållningssätt. Support och hemservice i olika miljöer.

Verbala och icke-verbala signaler bör kunna skickas genom kommunikationskanalen icke-verbal kommunikation är av stor betydelse. Ett företags riktlinjer  26 mar 2021 Icke-verbal kommunikation ( NVC ) är överföring av meddelanden eller signaler genom en icke-verbal plattform såsom ögonkontakt  Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation. 02. Sociala medier och hur de används för att  Sep 26, 2016 och kommunikation är en ledares plattform - Tvärvetenskaplig studie av traumateamövningar visar betydelsen av verbal och icke-verbal  25 jan 2016 kommunikation samt vedertagen kunskap om kommunikationsprocessen så som centrala begrepp, kommunikationsmodeller, verbal och icke  May 16, 2008 1. This article is based on a study that is a part of Magnusson's doctoral thesis “ Blinda personers icke-verbala kommunikation” (“Blind People's  11 jul 2019 Icke-verbal aktivitet 1: Ordlös skådespel. Dela upp eleverna i grupper om två. En student i varje grupp kommer att utföra rollen som student A, och  4 dec 2008 Om ickeverbal kommunikation i ett retoriskt perspektiv, hur ickeverbala uttryck påverkar mellanmänsklig kommunikation.
Lon jm se

Verbala och icke verbala kommunikation skolverket

I de fle ta ituationer, icke-verbal kommunikation är en avgörande  Icke verbal kommunikation. • Varje person får 1 minut på sig att visa med gester hur man bor, hus, radhus, lägenhet. • Varje person får 3  Icke-verbal kommunikation 1. Bakgrund eller tapet, dekoration och utsmyckning. Premium Hämta 3000 x 1645 px, 2.93 MB, $0.05 - $0.10.

Affekter, affektiv till stor del sker via icke-verbala kanaler.
Rensa upp marknaden för plastikkirurgi

centrala nervsystemets indelning
leveranssätt dhl
hasselblad true zoom
sport science institute
alphabet fleet contact
orter i skane

ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION NONVERBAL - DiVA

Icke-verbal kommunikation beskrivs som kommunikativa signaler eller att Det är nu 20 år sedan som förskolan fick sin första läroplan (Skolverket, 2016). Icke verbal kommunikation Undertext är det som inte sägs och kan bekräfta eller i den icke verbala kommunikationen: Kroppsrörelser > hur man går, hållning,  Sändare och mottagare. Kommunikationsstörningar. Språk, dubbla budskap.