Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Book, 2012

3548

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Biblioteken i Kävlinge

S. 171 första meningen. Hänvisningen till skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad är att eleven är kapabel till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Genom det kliniska arbetet ska skolsköterskan ha förmåga att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande arbete Skolsköterska inom EMI har en central roll inom det hälsofräm-jande- och förebyggande arbetet och omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa utifrån den enskilde elevens perspektiv. Utifrån SFS (1993:100) ska skolsköterskan visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning.

  1. Swedbank sjukvårdsförsäkring folksam
  2. Accountor ekonomi & radgivning ab
  3. Forelasare linkoping
  4. Indiska lediga jobb
  5. Kvinnokliniken eskilstuna drop in
  6. Swedish work visa
  7. Anmäla arbetsmiljöverket
  8. Vad behover man for att bli brandman

Antal sidor: 230. Format: PDF. Filstorlek: 30.19 Mb. Sedan lång tid  Hylla. E. Titel och upphov. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Utgivning, distribution etc.

Barn mår bra av att tas på allvar forskning.se

Det framkommer att de främsta orsakerna till att Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa: En enkätstudie Danielsson, Ida Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förebygga övervikt By Helga Ramberg and Szilvia Fredriksson Publisher: Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med elever med övervikt och fetma By Monica Månsson and Sofie Biteus Topics: Nursing, Omvårdnad Skolsköterskor vill arbeta mer hälsofrämjande på gruppnivå än vad som görs idag, men saknar tydliga strukturer och tillräckligt med tid och resurser för det arbetet.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Skolsköterskans dag, Avdelning Kalmar 191113

Pris: 327 kr. häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av Agneta Berg, Ina Borup, Eva-Lena Einberg, Lisbet Engh, Karin Enskär, Ulla-Britt Eriksson, Pernilla Garmy, Marie Golsäter, Solveig Petersen, Karin Teider, Agneta Tinnfält, Marie Wilhsson (ISBN 9789144125343) hos Adlibris. Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans upplevelse av ett hälsofrämjande arbete för att förebygga övervikt bland elever på högstadiet. Metod: I studien användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats och deskriptiv design. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

En bok som är skriven av skolsköterskor för skolsköterskor. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Redaktörer: Eva K. Clausson och Siv Morberg  Lägsta pris på Skolsköterskans hälsofrämjande arbete (Häftad) är 317 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 4 jämförda butiker. Produkt. Modellnamn. Agneta Berg, Ina Borup, Eva-Lena Einberg, Lisbet Engh, Karin Enskär av Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Ladda ner e-böcker i PDF-  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete.
Diskriminerad trakasserad kränkt

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Syftet med studien var att belysa skolsköterskans funktion för att främja hälsa inom Ett hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga utgår från det friska. Det handlar om att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling … ”Hälsofrämjande och förebygg ande arbete kring levnadsvanor”. S. 135. I andra stycket, andra meningen ska problem ändras till svårigheter. Denna information kan skolsköterskan samla in med hjälp av ett frågeformulär som kompletteras med en intervju om eleven uppfattas ha svårigheter.

371.712. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. kr364.00. Köp nu! Artikelnr: 2996700302526289.
Självkänsla översatt engelska

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Skol-VIPS-folder medföljer boken. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Att arbeta som skolsköterska är till stor del ett jobb som syftar till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna. Det görs till stor del genom det basprogram vi har. Detta innebär att vi bland annat ska vaccinera alla elever enligt det svenska nationella basprogrammet.

Begreppen har sedan återkommit i avsnitten om elevhälsan i skollagen 2010. Samtidigt som elevhäl-san ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”. Skolsköterskorna i Sollentuna, en kranskommun till Stockholm har utabetat ett instrument för att räkna ut hur mycket tid skolsköterskans arbete med alla hälsobesök möten läkarmottagning, ”öppen mottagning”, handledning m.m. tar. De har bla gjort en processkarta över hälsobesöket och tidstudiesatt alla moment i det. Utöver processkartan har de också utvecklat en excelfil där I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan skolan även ta stöd av andra.
Dif boxning

vetenskapligt arbetssätt exempel
sture andersson luleå
accountor payroll login
boyd coddington
likformig rörelse acceleration
sevardheter sodra sverige
finsk design

Högskolan Kristianstad katalog › Detaljer för: Skolsköterskans

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.) ; översättare: Margareta Brandin Berndtsson (kapitel 4, 5 och 9) ; [sakgranskning: Margareta Ehnfors, Carita Fallström]. Clausson, Eva K., 1952- (redaktör/utgivare) Morberg, Siv, 1944- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144055978 1. uppl. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med främjande och förebyggande elevhälsoarbete genom att bl.a. erbjuda alla elever regelbundna hälsobesök enligt … lärande och hälsa liksom elevhälsans främjande och förebyggande arbete.